Dr. Pradeep Kumwat

Dr. Pradeep Kumwat

Thursday, 30 January 2014

Today Morning SMS

Lakshya tak Pahuchna Sukhad hai
Kintu lakshya tak ki gai yatra hi
Sarwadhik Mahatvpurn hai jo Aapko 
Anubhavo se bhar deti Hai.
|| Enjoy the Journey not destination only.... The Journey called LIFE ||

No comments:

Post a Comment