Dr. Pradeep Kumwat

Dr. Pradeep Kumwat

Friday, 2 May 2014

Plant your seed n Be a Winner

Prtyek Manushya Pratibha ko lekar
hi paida hota hai fark yahi hai kisi ke beej 
Vriksh ho jata hai kisi ka samapan 
beej me hi jo jata ha.....
|| Plant your seed n Be a Winner ||

No comments:

Post a Comment