Dr. Pradeep Kumwat

Dr. Pradeep Kumwat

Tuesday, 18 February 2014

Ishwar Ka Uddesya

Ishwar ne hame mahaan uddesya 
ki purti k liye yaha bheja hai isliye 
wo krya kariye jisse ishwar prasann 
ho or hum manviye mulyo ko parpt 
kar oos uddeshya ki purti kar sake 
jiske nimitt hum aaye hai ..

No comments:

Post a Comment